Scalepoint Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Nedan kan du läsa vilka personuppgifter vi sparar, behandlar och registrerar om dig. Scalepoint använder dina personuppgifter i enlighet med lagstiftningen på området och användningen är begränsad till vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.

29.03.2023

1. Registrering och behandling av personuppgifter

Scalepoint Technologies Denmark A/S (”Scalepoint”), Aldersrogade 8, 2100 Köpenhamn Ö, CVR.nr. 38307347 är ansvarig för lagring och behandling av de personuppgifter som företaget innehar.

Scalepoints lagring och behandling av personuppgifter underkastas villkoren i denna personuppgiftspolicy.

 

2. Vilka personuppgifter sparas och används?

Scalepoint levererar IT-plattformar som används av försäkringsbolag för skadebehandling. I detta sammanhang behandlar Scalepoint information om försäkringsbolagens försäkringstagare på det relevanta och nödvändiga sättet.

Scalepoint driver dessutom till dem nämnda plattformar en webbshop och behandlar i samband med den kundinformationer.

Scalepoint behandlar följande kategorier av personuppgifter om försäkringstagare och kunder:

 • Allmänna kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Personnummer
 • Skadehistorik inklusive skadereglering
 • Betalningsupplysningar
 • Köphistoria
 • IP-adress
 • Svar på kundundersökning
 • Information som anges i samband med eventuella klagomål eller tvister

Personuppgifter behandlas i digitala och skriftliga former och vissa personuppgifter kan ta formen av ljudupptagningar.

 

3. Behandlingens syfte

Scalepoint behandlar personuppgifter i följande syften:

 • Hantering av köp av varor, presentkort och tjänster i Scalepoints webbshop
 • Utbetalning av kontantbelopp till kundens eller ett annat bankkonto
 • Kommunikation i samband med erbjudande av Scalepoints produkter och tjänster
 • Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra Scalepoints system och tjänster
 • Behandling i samband med eventuella rättsliga anspråk eller andra tvister i relation till Scalepoints faciliteter
 • Vidarebefordran av personuppgifter till leverantörer, transportörer och andra samarbetspartners för syftet med fysisk leverans och servicering till försäkringstagaren
 • Vidarebefordran till försäkringstagarens försäkringsbolag i den omfattning som detta är en nödvändig förutsättning för att försäkringstagaren ska kunna disponera försäkringsbeloppet eller i den omfattning som detta är nödvändigt för att motverka försäkringsbedrägeri vid en konkret misstanke om detta
 • Vidarebefordran till försäkringstagarens försäkringsbolag i den omfattning som detta är nödvändigt för en förnuftig organisering och avveckling av behandling av försäkringstagarens ärende hos försäkringsbolaget

Behandlingen av personuppgifter kommer att begränsas till behandling som är nödvändig för att uppfylla det avsedda syftet.

 

4. Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kommer att informeras av kunden själv i Scalepoints webbshop eller av det involverade försäkringsbolag, som har behandlat försäkringstagarens skadeärende.

 

5. Underlag för behandling av personuppgifter

Scalepoint behandlar personuppgifter för att uppfylla en försäkringstagarens avtal med sitt försäkringsbolag och/eller uppfylla en kunds inköp av varor eller tjänster via Scalepoints webbshop samt för att genomföra åtgärder som förbereder eller förbättrar detta. Scalepoint behandlar vid vissa tillfällen också personuppgifter när det är nödvändigt för att Scalepoint ska kunna tillvarata legitima intressen i fall där hänsyn till kunden eller försäkringstaren inte har företräde.

 

6. Delning av kundens personuppgifter

Följande personer kan komma att få tillgång till personuppgifter:

 • Medarbetare hos Scalepoints leverantörer och transportörer som levererar eller lämnar anbud på varor eller tjänster
 • Scalepoints medarbetare som arbetat med de relevanta leveranserna/tjänsterna och Scalepoints system för detta
 • Medarbetare på försäkringstagarens försäkringsbolag eller det behandlande försäkringsbolaget
 • Andra samarbetspartners i den omfattning som detta är nödvändigt för att förbättra kundens köpupplevelse i Scalepoints webbshop

Offentliga myndigheter i den utsträckning detta krävs enligt lagstiftningen inklusive vid konkreta tillfällen i syfte av att bekämpa nätbaserat bedrägeri och andra kriminella aktiviteter eller försök till detta.

Personuppgifter lagras i datacentraler (personuppgiftsbiträden) placerade inom EU.

 

7. Lagringens varaktighet

Scalepoint raderar löpande personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ursprungliga insamlingssyftet.

Scalepoint raderar dock senast personuppgifterna efter 5 år.

 

8. Försiktighetsåtgärder

Scalepoint säkrar dem insamlade personuppgifter både genom tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder i syfte av at skydda uppgifterna mot otillåten åtkomst, manipulation, förstörelse/radering eller förlust av uppgifter.

 

9. Rättigheter

Som kund i Scalepoints webbshop eller om dina uppgifter av annan orsak behandlas av Scalepoint, då har kunden/försäkringstagaren följande rättigheter gällande sina av Scalepoint registrerade personuppgifter:

 • Kunden har rätt att få veta vilka personuppgifter som Scalepoint har registrerat
 • Han/hon har rätt att få felaktiga uppgifter registrerade av Scalepoint rättade
 • Han/hon har rätt att få sina uppgifter raderade när registreringen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftena i avsnitt 3 och när detta inte förhindras av en uppgift/förpliktelse som påvilar Scalepoint enligt dansk lagstiftning eller EU-lagstiftning
 • Han/hon har rätt att få uppgifter som han/hon själv har lämnat till Scalepoint utlevererade eller vidarebefordrade i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, eventuellt via e-post

 

10. Cookies

Scalepoints webbshop använder sessions cookies (cookies som försvinner under loppet av eller vid slutet av en session i webbläsaren) som endast sparas medan kundens handlar i Scalepoints system.

 

11. Ändring av personuppgiftspolicy

Den befintliga personuppgiftspolicyn kommer löpande kunna justeras av Scalepoint för att följa de aktuella dataskyddsreglerna.

 

12. Kontakt

Invändningar mot Scalepoints behandling av personuppgifter kan riktas till Scalepoints dataskyddsombud på dpo@scalepoint.com.

Det är möjligt att klaga hos relevant dataskyddsmyndighet när det gäller Scalepoints behandling av personuppgifter.

För ytterligare upplysningar hänvisas till Datatilsynets hemsida www.datatilsynet.dk.