Det er viktig for oss å beskytte dine personopplysninger. Nedenfor kan du lese hvilke personopplysninger som oppbevares, behandles og registreres når du bruker Scalepoints nettbutikk. Scalepoint bruker dine personopplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området og begrenser seg til det som er nødvendig for å oppfylle formålet med nettbutikken.

 


Sist oppdatert 22. mai 2018

Scalepoint

Personvernregler – nettbutikk

 

1. Registrering og behandling av kundens personopplysninger

Scalepoint Technologies Denmark A/S (“Scalepoint”), Aldersrogade 8, 2100 København Ø, CVR-nr. 38307347, er ansvarlig for oppbevaring og behandling av de personopplysninger som registreres og behandles ved kundens bruk av Scalepoints nettbutikk.

Scalepoints lagring og behandling av kundens personopplysninger er underlagt vilkårene i disse personvernreglene.

 

2. Hvilke personopplysninger lagres og brukes?

Scalepoint behandler følgende kategorier av personopplysninger om kunden:

 • Generell kontaktinformasjon (navn, e-post, telefonnummer og adresse)
 • CPR-nr.
 • Skadehistorikk, herunder skadeoppgjør
 • Betalingsopplysninger
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse
 • Svar på kundeundersøkelse
 • Informasjon gitt i forbindelse med en eventuell klage eller tvist

Personopplysninger behandles i digitalisert og skriftlig form, og enkelte personopplysninger kan være i form av lydopptak.

 

3. Formålene med behandling

Scalepoint behandler kundens personopplysninger til følgende formål:

 • Levering av med kunden avtalte varer/gavekort/tjenester, inkludert ved bruk av leverandører og transportører
 • Utbetaling av kontantbeløp til kundens NemKonto eller annen bankkonto tilhørende kunden
 • Kommunikasjon med kunden i forbindelse med levering av Scalepoints produkter og tjenester
 • Undersøkelser, statistikk og analyser for å forbedre Scalepoints systemer og tjenester
 • Behandling i forbindelse med eventuelle rettslige krav eller annen tvist knyttet til kundens kjøp
 • Utlevering til kundens forsikringsselskap i den utstrekning dette er en nødvendig forutsetning for kundens disposisjon av forsikringssummen, eller i den grad det er nødvendig for å motvirke forsikringssvindel på grunnlag av en konkret mistanke om dette

Behandlingen av personopplysninger vil være begrenset til det som er nødvendig for det aktuelle formålet.

4. Innsamling av personopplysninger om kunden

Personopplysninger om kunden oppgis av kunden selv og av kundens forsikringsselskap som har behandlet kundens skadesak og overført kundens erstatningsbeløp til Scalepoints system med henblikk på kundens disposisjon av erstatningsbeløpet gjennom dette.

 

5. Grunnlag for behandling av kundens personopplysninger

Scalepoints behandling av personopplysninger utføres for å oppfylle kundens avtale med forsikringsselskapet og/eller for å oppfylle kundens kjøp av varer eller tjenester gjennom Scalepoints nettbutikk samt tiltak for forberedelse av dette. Scalepoints behandling av personopplysninger utføres også i enkelte tilfeller der det er nødvendig for Scalepoint å ivareta en legitim interesse der hensynet til kunden ikke har forrang.

 

6. Utlevering av kundens personopplysninger

Følgende personer vil kunne få tilgang til kundens personopplysninger:

 • Medarbeidere hos Scalepoints leverandører og transportører som leverer eller gir tilbud på de aktuelle varer/tjenester for kunden
 • Scalepoints medarbeidere som er involvert i relevante leveranser/tjenesteytelser og Scalepoint-systemer for dette
 • Medarbeidere hos kundens forsikringsselskap eller det behandlende forsikringsselskapet

Offentlige myndigheter, der det kreves etter loven, herunder i spesielle tilfeller med henblikk på å bekjempe online-svindel og annen kriminell virksomhet eller forsøk på dette.

Kundens personopplysninger lagres i datasentre (hos databehandlere) i EU-området.

 

7. Lagringens varighet

Scalepoint sletter fortløpende kundens personopplysninger når de ikke er nødvendige for å oppfylle formålet de opprinnelig ble samlet inn for.

Scalepoint vil imidlertid senest slette personopplysningene etter 5 år.

 

8. Sikkerhetsforanstaltninger

Scalepoint sikrer kundens personopplysninger gjennom både tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, for å beskytte kundens opplysninger mot uautorisert tilgang, manipulering, ødeleggelse/sletting eller tap.

 

9. Kundens rettigheter

Som kunde hos Scalepoint har kunden følgende rettigheter vedrørende personopplysningene som er registrert hos Scalepoint:

 • Tilgang til å få vite hvilke personopplysninger Scalepoint har registrert om kunden
 • Rett til å få rettet feilaktige opplysninger om kunden registrert hos Scalepoint
 • Rett til å få slettet opplysninger om kunden når registreringen ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene i punkt 3, og ikke forhindres av en oppgave/plikt Scalepoint har i henhold til nasjonal eller europeisk lovgivning
 • Tilgang til å få utlevert eller videresendt opplysninger som kunden selv har oppgitt til Scalepoint, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eventuelt på e-post

 

10. Informasjonskapsler

Scalepoint bruker øktbaserte informasjonskapsler (som utløper i løpet av eller ved slutten av en nettleserøkt) som kun lagres når kunden handler i Scalepoints system.

 

11. Endringer av personvernreglene

Scalepoint vil kunne tilpasse de nåværende personvernreglene kontinuerlig for å overholde gjeldende personvernlovgivning.

 

12. Kontakt

Hvis kunden har innvendinger mot Scalepoints behandling av sine personopplysninger, oppfordres kunden til å kontakte Scalepoints personvernrådgiver (DPO@scalepoint.com).

Kunden har også rett til å klage til Datatilsynet med hensyn til kundens rettigheter og på Scalepoints behandling av kundens personopplysninger. For ytterligere informasjon viser vi til Datatilsynets hjemmesider på www.datatilsynet.dk.