Opsætning af integration for servicepartnere

Her kan du anmode om opsættelse af integration mellem Scalepoint EasyClaims (ECB) og dit eget system. Bemærk dit system skal understøtte integration med Scalepoint. Opsætning og drift er som udgangspunkt gratis, dog forbeholder Scalepoints sig ret til at opkræve et gebyr for enkelte services. Teknisk dokumentation kan findes på dev.scalepoint.com.

Kontaktoplysninger

Du kan læse hvordan Scalepoint behandler de modtagne personoplysninger her.

Integrationer
Mindst én skal vælges
Angiv hvilken URL, vi skal sende til.
Du skal vælge mindst én af følgende integrationer: Sagsoprettelse (newResponsebilitiesAssigned): Denne skal altid anvendes. Sender sagsdata, når ny sag tildeles. Integration af opgaver og tidsfrister (recommendedTasksUpdated): Denne sender liste med opgaver og tidsfrister. Skadeservicerapportstatus (damageServiceReportEvent): Relevant for skadeservice der ønsker at få status på deres rapporter. Fakturastatus (invoiceEvent): Sender status for indsendte faktura. Filintegration (fileAvailableEvent): Sender besked om alle nye filer og billeder, som så kan hentes manuelt eller automatisk. Skadeservicerapport (damageServiceReport/Submit): Mulighed for at indsendes skadeservicerapporter. Det koster et engangsgebyr, hvis der også ønskes at indsendes prislinjer.
Mail som dit system sender fra, skal f.eks. udfyldes for e-regnskab/Hallerup
Kontaktperson hos integrationspartner