Scalepoint Persondatapolitik for kontaktformularer

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Nedenfor kan du læse, hvilke personlige data der opbevares, behandles og registreres om dig. Scalepoint bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området og er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde behandlingens formål.

29.03.2023

Når du udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside, vil Scalepoint behandle de angivne personoplysninger for at kunne kontakte dig angående din forespørgsel. Dermed bliver Scalepoint dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger vi behandler:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Jobtitel
 • Land
 • Virksomhed
 • Samt eventuelle personoplysninger du angiver I beskedfeltet

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger, som du giver i forbindelse med udfyldelse af en kontaktformular, er legitim interesse, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi gemmer oplysningerne for at kunne besvare din henvendelse og for at føre statistik med, fra hvilke typer virksomheder og roller vi typisk modtager henvendelser fra.

Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert 1 år fra du har udfyldt kontaktformularen. Derefter vil de automatisk blive slettet.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder vedrørende de personoplysninger du givet os:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger, der er registreret af Scalepoint
 • Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om vedkommende registreret af Scalepoint
 • Ret til at få slettet oplysninger, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler Scalepoint i medfør af dansk eller EU-lovgivning
 • Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, vedkommende selv har afgivet til Scalepoint i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

Indvendinger mod Scalepoints behandling af personoplysninger kan rettes til Scalepoints databeskyttelsesrådgiver (DPO@scalepoint.com).

Det er muligt at klage til Datatilsynet over Scalepoints behandling af personoplysninger, herunder også manglende opfyldelse af den registreredes rettigheder. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.