Vi optimerer jeres forretning

Få hjælp til at implementere og komme godt i gang. Prioriter hvilke ændringer og forbedringer til løsningen, I ønsker. Tilkøb services efter behov eller abonner på et fast, dedikeret team.

Fleksible konsulentydelser

Implementering

Vi opsætter og implementerer systemet efter jeres behov.

Uddannelse

Vi uddanner jeres skadebehandlere i systemet.

Ændringsønsker

Vi foretager ændringer i løsningen eller tilføjer ny funktionalitet efter jeres behov.

Rapportering

Vi udarbejder udvidede rapporter efter jeres behov.

Co-creation

Vi samarbejder om nyudvikling af funktionalitet til platformen.

Performancerådgivning

Vi optimerer skadeprocesser og arbejdsgange for bedre performance i jeres skadeafdeling.

Fire typer af serviceaftaler

Vi tilbyder fire forskellige serviceaftaler, så I kan vælge lige netop den, der bedst passer til jeres forretning. Jo større binding serviceaftalen har, desto større kapacitet og hurtigere reaktionstid tilbyder vi.

Ad hoc

Timer købes efter behov

Klippekort

Mindre administration

Reserveret kapacitet

Garanteret reaktionstid og kapacitet

Dedikeret team

Fuld råderet over egne ressourcer

Altid samme gennemtestede proces

Uanset hvilken type serviceaftale, I indgår med os, garanterer vi den samme proces, som sikrer kvalitet i alle leverancer.

SVG Image

Udforsk vores løsninger

Scalepoint CORE

Digitaliser forløb, processer og arbejdsgange, og skab fleksibilitet, effektivitet og gode skadeforløb for jeres kunder med en end-to-end-skadeløsning. En prækonfigureret, SaaS-baseret totalløsning, som gør jeres arbejde lettere.

Scalepoint HUB

Automatiser skadeudbedringsprocesser for motor, bygning og sundhed. Bliv del af et solidt økosystem af skadeleverandører og opgørelsesværktøjer. Styr leverandører med online adgang for både partnere og slutkunder.

Scalepoint ClaimShop

Opgør løsøreskader og hjælp jeres kunder med at få erstattet, repareret eller vurderet mistede eller ødelagte genstande inden for få minutter.

Lyder det interessant? Lad os tale sammen.

Book et møde