Vi passer godt på jeres data

Scalepoint er en væsentlig databehandler for forsikringsbranchen. Vi gør vores ypperste for at beskytte jeres data og forpligter os til at levere løsninger, der overholder alle krav til compliance og datasikkerhed. I får en robust løsning, der både er brugervenlig og ikke går på kompromis med sikkerheden.

Sådan arbejder vi med compliance

Vores tilgang er baseret på ISO 27005 og dets risikovurderingsproces, hvor vores medarbejdere, processer og teknologi kontinuerligt prioriteres og styrkes baseret på den risiko, de udgør.

Penetration tests

Eksterne cyberprofessionelle gennemfører jævnligt penetrationstest på Scalepoints netværk og løsninger. Testene analyserer sårbarheder relateret til de mest kritiske angreb, der forekommer på det specifikke tidspunkt. Vi deler testresultater med vores kunder.

Penetration tests

Eksterne cyberprofessionelle gennemfører jævnligt penetrationstest på Scalepoints netværk og løsninger. Testene analyserer sårbarheder relateret til de mest kritiske angreb, der forekommer på det specifikke tidspunkt. Vi deler testresultater med vores kunder.

Incidence response 24/7

Vores Incident Response Team holder øje med potentielle brud på cybersikkerheden 24/7. Teamet håndterer tekniske hændelser samt hændelser, hvor lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger dikterer, at der skal tages specifikke skridt.

Incidence response 24/7

Vores Incident Response Team holder øje med potentielle brud på cybersikkerheden 24/7. Teamet håndterer tekniske hændelser samt hændelser, hvor lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger dikterer, at der skal tages specifikke skridt.

Medarbejder træning

Alle medarbejdere i Scalepoint bliver løbende trænet i datasikkerhed og GDPR. Relevante funktionsområder modtager desuden træning i at udføre deres kontroller korrekt og designe løsninger på en sikker og GDPR-korrekt måde.

Medarbejder træning

Alle medarbejdere i Scalepoint bliver løbende trænet i datasikkerhed og GDPR. Relevante funktionsområder modtager desuden træning i at udføre deres kontroller korrekt og designe løsninger på en sikker og GDPR-korrekt måde.

ISAE 3402 og 3000

Vi udarbejder 3402 ISAE- og ISAE 3000-revisionsrapporter gennem et uafhængigt revisionsfirma. Rapporterne giver sikkerhed for udformningen, gennemførelsen og administrationen af vores interne kontroller vedrørende datasikkerhed og privatlivets fred.

ISAE 3402 og 3000

Vi udarbejder 3402 ISAE- og ISAE 3000-revisionsrapporter gennem et uafhængigt revisionsfirma. Rapporterne giver sikkerhed for udformningen, gennemførelsen og administrationen af vores interne kontroller vedrørende datasikkerhed og privatlivets fred.

ISO 27001 og 27002

Vi har implementeret et Information Security Management System i henhold til ISO/IEC 27001 for at sikre, at der er indført passende kontroller til at styre nuværende og fremtidige risici. Kontrollerne bliver løbende revideret af vores interne 2. forsvarslinjefunktioner samt eksterne revisorer.

Dedikeret Risk & Compliance team

Compliance Dedicated Risk And Compliance Team 1061X597

Dedikeret Risk & Compliance team

Vi har etableret klare forsvarslinjer, der matcher branchekravene. Vi gør en stor indsats for løbende at uddanne og certificere vores medarbejdere inden for alle forsvarsområder. Vores certificeringer omfatter:

  • ISO 27001 Lead Implementer (overvågning af datasikkerhed)
  • CIPP/E (Certificeret informations-beskyttelsesmedarbejder)
  • Security+ (Bl.a. firewallkonfiguration, cloud computing og kryptering)

Partnerskaber

IAAP

Vi er medlem af International Association of Privacy Professionals.

OneTrust

Vi har indgået partnerskab med OneTrust, som er førende leverandør af privacy management-løsninger.

EcoVadis

Vi anvender verdens største og mest betroede leverandør af CSR-ratings til vores årlige måling.

Got Ethics

Vi anvender GotEthics (del af EQS Integrity Line Group – en af de mest populære whistleblower-leverandører i Europa).

Udforsk vores løsninger

Scalepoint CORE

Et komplet og intuitivt kernesystem (PAS), der digitaliserer alle police- og skadeprocesser og nemt kan tilpasses til jeres forretning.

Scalepoint HUB

Automatiser skadeudbedringsprocesser for motor, bygning og sundhed. Bliv del af et solidt økosystem af skadeleverandører og opgørelsesværktøjer. Styr leverandører med online adgang for både partnere og slutkunder.

Scalepoint ClaimShop

Opgør løsøreskader og hjælp jeres kunder med at få erstattet, repareret eller vurderet mistede eller ødelagte genstande inden for få minutter.

Lyder det interessant? Lad os tale sammen.

Book et møde