CSR Hero Banner 1920X1080

Bæredygtighed

Hos Scalepoint forpligter vi os til at hjælpe med at opbygge en bedre, sikrere og renere verden.

Vores bidrag til en mere bæredygtig verden

Bæredygtighed er en naturlig del af vores hverdag, både på kontoret, i måden vi behandler vores medarbejdere, i udviklingen af vores produkter, vores handlinger over for vores kunder og i vores valg af leverandører. Vi stræber hele tiden efter at forbedre vores indsats på bæredygtighedsområdet og deltager løbende i relevante arrangementer for at indsamle den nyeste viden, som kan danne rammen for nye initiativer i vores forretning. Vi baserer vores engagement og mål på FN’s 17 Sustainable Development Goals, og vi sætter en ære i vores bæredygtighedspolitik, der cementerer vores Scalepoint Spirit og vores ansvar som en bæredygtig arbejdsplads. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi gør for at støtte FN’s mål for bæredygtig udvikling.

EcoVadis Bæredygtighedsvurdering

Ecovadis Silver Medal 1000X500

EcoVadis Bæredygtighedsvurdering

For at sikre både transparens samt løbende forbedring af vores bæredygtighedsindsatser, har vi ligesom mere end 130.000 andre virksomheder valgt EcoVadis som samarbejdspartner i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. En af styrkerne ved EcoVadis er, at de udover at være verdens største og mest betroede udbyder af bæredygtighedsrapportering- og ratings, ligeledes kommer med specifikke anbefalinger til, hvordan vi løbende kan forbedre os inden for områderne; miljø, forretningsetik, arbejds- og menneskeret samt bæredygtig værdikæde. Bæredygtighedsrapporten, herunder både rating og anbefalinger er et værdifuldt værktøj, da EcoVadis spørgeramme er baseret på både lokal lovgivning samt best practice inden for områderne. Med EcoVadis som samarbejdspartner får vi derfor vurderet vores nuværende indsatser, men vi får også redskaberne til fremadrettet at sikre og højne dem.

Vi støtter Solsikkeprogrammet

Solsikkeprogrammet 706X397

Vi støtter Solsikkeprogrammet

Vi ved hvor besværligt et usynligt handicap kan gøre hverdagen, og det bliver ikke nemmere af, at være i en presset situation, som det kan være at blive ramt af en skade på sig selv eller ens ejendele. Derfor er vi medlem af Solsikkeprogrammet og har oprettet en Solsikkelinje til vores kundeservice for slutbrugere af vores løsning, ClaimShop, hvor vi modtager op mod 4.000 opkald om måneden. Det er vigtigt for både os og vores kunder, at alle har en god oplevelse i mødet med vores kundeservice, når de har brug for hjælp til deres skade. 

Hvordan vi støtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

#3: Sundhed og trivsel

En sund krop og et sundt sind er nøglen til et godt liv. Hos Scalepoint tilbyder vi flere aktiviteter, der understøtter vores medarbejderes sundhed, herunder sportsaktivteter.

#3: Sundhed og trivsel

En sund krop og et sundt sind er nøglen til et godt liv. Hos Scalepoint tilbyder vi flere aktiviteter, der understøtter vores medarbejderes sundhed, herunder sportsaktivteter.

#5: Ligestilling mellem kønnene

Mangfoldighed og lighed er to meget vigtige mål. Hos Scalepoint ser vi begge som essentielle dele af vores DNA og vores mere end 200 medarbejdere.

#5: Ligestilling mellem kønnene

Mangfoldighed og lighed er to meget vigtige mål. Hos Scalepoint ser vi begge som essentielle dele af vores DNA og vores mere end 200 medarbejdere.

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

Med fokus på et ansvarligt forbrug og produktion, stræber vi løbende efter at øge bæredygtigheden af vores daglige drift og mulighederne for vores kunder.

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

Med fokus på et ansvarligt forbrug og produktion, stræber vi løbende efter at øge bæredygtigheden af vores daglige drift og mulighederne for vores kunder.

#13: Klimaindsats

Vi ønsker at minimere vores klimaaftryk blandt andet gennem forsvarlig bortskaffelse af affald, ved at reducere vores energiforbrug og reducere madspild. Vi tilbyder også strøm til medarbejdernes elektriske biler.

#13: Klimaindsats

Vi ønsker at minimere vores klimaaftryk blandt andet gennem forsvarlig bortskaffelse af affald, ved at reducere vores energiforbrug og reducere madspild. Vi tilbyder også strøm til medarbejdernes elektriske biler.

#16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi har ingen tolerance for korruption og uretfærdighed. For at bekæmpe det, har vi et whistleblower-system og et adfærdskodeks for vores leverandører.

#16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi har ingen tolerance for korruption og uretfærdighed. For at bekæmpe det, har vi et whistleblower-system og et adfærdskodeks for vores leverandører.