Verdens bedste skadesystem kommer fra Danmark

Kommer verdens bedste system til forsikringsselskabers håndtering af skader virkelig fra Danmark? Det er der noget som tyder på, er tilfældet.

Sune Aagaard, VP of Sales hos Scalepoint

07.07.2022

En af konsulentbranchens sværvægtere har sammenlignet skadesystemer fra de mest kendte softwareleverandører, og her tager Scalepoint’s SaaS-løsning stikket. Vores skadesystem, Scalepoint CORE, blev evalueret og ranket i forhold til en international anerkendt scorings-model for skadesoftware, og resultatet er at Scalepoint CORE har allermest funktionalitet ud af boksen. Og så er der ikke engang taget højde for vores kundevendte front-end og pre-integrerede økosystem, der også leveres med CORE, fordi det falder udenfor scorings-modellen.

Så hvordan kvalificerer man sig til at være verdens bedste skadesystem? – og hvorfor er vi så dygtige til det med software i Danmark?

Det er svært at gøre det komplekse enkelt

Den digitale omstilling i forsikringsbranchen er godt i gang. Både store og små selskaber skal gøre sig gældende i kampen om slutkunderne, og det at kunne tilbyde en uovertruffen kundeoplevelse – specielt når det går galt og skaden er indtruffet.

Men forsikringsbranchen er kompleks – og den kompleksitet er der mange som lider under, fordi forsikringsselskaberne har svært ved at pakke kompleksiteten ind i enkelhed og hurtige transaktioner i mødet med deres slutkunder. Det skyldes i høj grad forældede it-systemer, der er udviklet gennem flere årtier, og som i vid udstrækning har taget udgangspunkt i interne processer på bekostning af kundeoplevelsen.

Hurtig selvbetjening giver den bedste kundeoplevelse

Netop på skadesområdet er denne udvikling nærmest eksploderet. Med en tæt på firedobling i antallet af digitale anmeldelser på kun fem år, er det nu langt de fleste, der foretrækker den nemme og hurtige selvbetjening.

Når forbrugeren logger på sin konto hos forsikringsselskabet en søndag aften, får sin skadesanmeldelse godkendt og med det samme ledes videre til en løsning, så lever det op til hendes forventninger.

Men udover at skabe den størst mulige kundetilfredshed, så er selvbetjeningen også en kæmpe fordel for forsikringsselskabet. På den type sager, der kører lige igennem systemet, skal de nemlig ikke bruge kostbare medarbejdere. De bliver så til gengæld frigjort til at hjælpe de kunder, der har lidt mere komplicerede sager, eller som fortsat foretrækker telefonen.

Sådan er det i hvert fald i Skandinavien, hvor langt den største del af befolkningen nu foretrækker digital selvbetjening, og hvor infrastrukturen også er på plads til at håndtere det.

Hvorfor er det så svært?

Set med de etablerede forsikringsselskabers øjne repræsenterer den hastige ændring i forbrugernes præferencer, samt de muligheder informationsteknologien åbner, imidlertid en lang række udfordringer.

Moderne teknologier udgør platformen for nye forsikringsselskaber, der har succes med enkle, standardiserede produkter målrettet den digitale slutkunde, som søger den lavest mulige pris. Når de etablerede forsikringsselskaber ikke kan reagere på den øgede konkurrence med det samme, så skyldes det primært, at de ikke kan omstille deres IT-systemer hurtigt nok. De er ikke født digitale, og det hæmmer deres reaktionsevne. De lider under den teknologiske gæld.

Det har vi hos Scalepoint gjort noget ved. Sammen med en række lokale forsikringsselskaber har vi over de seneste fem år udnyttet den helt unikke danske digitaliseringsplatform til at udvikle fremtidens IT-system til automatisk håndtering af skader. Og nu er tiden kommet til at forsikringsselskaber i udlandet også skal have gavn af Scalepoints viden og produkter.

I forbindelse med forberedelserne til investeringen i øget internationalisering har Scalepoint haft branchespecialister til at kigge sig i kortene. Og det er her, at positionen som måske verdens bedste skadesystem kommer ind i billedet.

Fra computere i kælderen til en service i skyen

Scalepoint’s løsninger er multi-tenant SaaS – de er født som super digitale. Det betyder også, at Scalepoint påtager sig ansvaret for driften, med alt hvad det indebærer. Oppetid, performance, compliance, backup, og sikkerhed er således ikke længere noget forsikringsselskaberne skal bruge kræfter på. Rapporten, som branchespecialister har udarbejdet, forudser, at det netop er den leverancemodel, som forsikringsselskaberne verden over i fremtiden vil foretrække. Og den omstilling skal først nu for alvor til at begynde.

I Skandinavien er vi langt fremme med den digitale udvikling – indenfor både den offentlige og private sektor. Det skyldes ikke mindst, at kunderne her i stor udstrækning foretrækker den digitale dialog. Amerikanerne og englænderne er også godt med, mens de andre store europæiske lande halter noget bagefter. Den skandinaviske design tradition omkring enkelthed og funktionalitet er en yderligere drivkraft. Og så skal man heller ikke underkende, at udviklerne selv lever i den virkelighed, som de skal optimere. Den kombination skaber fundamentet for nogle af verdens bedste software-løsninger til forsikringsselskaber.

Fordele ved en fælles platform

Forsikringsselskaber har historisk set sig selv som forskellige, og det har medført, at de har investeret i individuelle it-løsninger. Selv når de anskaffede forsikringsspecifikke rammesystemer, investerede de store summer i efterfølgende tilpasninger. Den slags løsninger har vist sig kostbare at anskaffe, tage lang tid at implementere, være dyre i drift og tunge at ændre.

Scalepoint er gået den stik modsatte vej og satser på at vinde forsikringsselskaber, som nok ønsker at fastholde en unik profil overfor sine kunder, men som på de indre linjer hellere vil køre processerne efter best-practice principper. Ifølge branchespecialister vil det på globalt plan være den foretrukne strategi for de mindre og mellemstore forsikringsselskaber.

De helt store forsikringsselskaber, af hvilke vi har begrænset antal i Skandinavien, vil fortsat ønske at investere i deres egne skræddersyede it-løsninger. De mindre og mellemstore selskaber, derimod, hælder mod løsninger, der fra starten opfylder de fleste af deres behov, og hvor de bevidst vælger at være mange om at dele omkostningerne til vedligeholdelse, videreudvikling, drift og support. På den måde kan de bevare deres konkurrencekraft op mod de store selskaber.

Klar til brug

Til brug for Scalepoints arbejde med at forberede sine internationaliseringstiltag foretog branchespecialisterne en analyse af skadesystemets modenhedsgrad og sammenlignede det med de mest udbredte løsninger i branchen.

Bortset fra de områder, som er specielle fra land til land, så har Scalepoints løsning til skadehåndtering en meget høj modenhedsgrad. Det vil sige, at standardudgaven dækker mere end 80% af selskabernes behov for skadefunktionalitet.

Igen rammer en danske softwarevirksomhed en megatrend i forsikringsbranchen. Behovet for agilitet, det vil sige muligheden for hurtigt at håndtere skader på nye forsikringsprodukter, kræver IT-systemer der nemt kan omstilles.

Og det kan Scalepoints.

Den del af systemerne, der vender ud mod kunderne, og som repræsenterer produkterne, kan hurtigt tilpasses, mens den del der vender ind mod forsikringsselskabet kan konfigureres, uden at der skal anvendes it-specialister. Det betyder, at nye produkter kan defineres og sættes i produktion af de forsikringsfaglige medarbejdere uden at stå i kø hos it-afdelingen.

Alt i alt giver det, sammenlignet med tidligere systemer, meget kortere og langt mindre kostbare implementeringsprojekter. Ifølge branchespecialister er det netop hvad forsikringsselskaber verden over er på udkig efter. Hvor forsikringsselskaber tidligere har talt implementeringsprojekter i år, så er det med Scalepoints løsninger nu reduceret til uger og måneder.

Hurtigere, billigere og bedre

En anden fordel ved Scalepoints skadesystemer er den meget store besparelse på de samlede it-omkostninger.

Når man regner alle omkostninger sammen, giver Scalepoints løsninger en reduktion af den årlige TCO (Total Cost of Ownership) på mellem 45 og 55 procent lidt afhængig af forsikringsselskabets størrelse. Besparelsen skyldes både den hurtigere og mindre mandskabskrævende implementering, men også at de løbende driftsudgifter halveres, fordi man er flere om at dele regningen på den fælles platform.

For forsikringsbranchen, der samlet set er under et konstant pres fra stigende administrationsomkostninger, skiftende kundekrav og øget konkurrence, er en sådan omkostningsreduktion velkommen. Forsikring er nemlig en af de brancher, der bruger allerflest penge på IT, og andelen er støt stigende.

Traditionel eller ny teknologi

Branchespecialister vurderer markedet for IT-systemer til forsikringsbranchen som meget fragmenteret.

Det kan groft sagt deles om i to segmenter.

I det ene segment ligger løsninger baseret på ældre og mindre fleksibel teknologi, der så til gengæld har en stor udbredelse.

I det andet segment ligger løsninger baseret på ny teknologi, som først nu skal til at finde de mest innovative kunder. Geografisk er der meget få, men store globale spillere, mens det enkelte marked – ikke mindst grundet de særlige nationale forhold – har sine helt egne spillere.

Der er med andre ord et noget broget marked for skadesystemer, når man som forsikringsselskab skal modernisere sin softwareplatform.

I den sammenhæng drager Scalepoint fordel af at operere i et land, som allerede er gennemdigitaliseret. Mange andre steder i verden er den udvikling først lige begyndt. Endvidere har virksomheden satset på de teknologier, leverance- og driftsformer, som forsikringsselskaber verden over nu er på udkig efter.

Hvor hurtigt omstillingen sker, afhænger helt af forhold i det enkelte forsikringsselskab, herunder hvor de ligger på innovationskurven. De mest visionære rykker først, og så kommer de mere konservative med senere. Uanset hvad, så er det vigtigt for selskaberne at orientere sig om hvilke muligheder multi-tenant SaaS løsninger tilbyder, uden at gå på kompromis med sikkerhed, compliance, funktionalitet og performance.

Alt det tæller i Scalepoints favør.