Prisstigninger i samfundet gør tiden til optimering presserende for forsikringsselskaberne

Hos Scalepoint mærker vi i øjeblikket en stigende interesse for løsninger, som kan reducere erstatningsudbetalingerne i forsikringsbranchen. Årsagen skal blandt andet findes i de eksisterende prisstigninger i samfundet.

Martin Bonnesen, Sales Manager, Scalepoint

27.09.2022

En analyse fra SMVDanmark viser, at de danske virksomheder generelt er hårdere ramt af prisstigninger end forbrugerne. Dette, i kombination med at året 2022 indtil videre har været hård ved aktiemarkederne, har skabt en svær situation, som kan betyde at vi vil se nogle årsrapporter, som er mindre gode end de plejer at være når året er omme.

For forsikringsbranchen, såvel som for mange andre brancher, er dette en diametral modsætning til 2021, hvor majoriteten af forsikringsselskaberne kunne vise rekordstærke resultater på selskabets drift kombineret med et solidt finansielt afkast på investeringerne af forskellige årsager.

Med udviklingen fra 2021 til 2022 er det store spørgsmål så ”hvad bringer fremtiden”? Ifølge Nationalbanken vurderes det at: ”Inflationen ventes at falde i 2023, men vil fortsat være høj. Sammen med de stigende renter betyder det, at der er udsigt til betydeligt lavere vækst de kommende år.”

Det betyder, at det for alvor er tid for forsikringsselskaberne at kigge deres forretning efter i sømmene og optimere hvor optimeres kan. Et af områderne som man vil kunne sætte ind på er at holde erstatningsudbetalingerne nede. Her kan blandt andet Scalepoints HUB løsning bidrage til væsentligt lavere erstatningsudbetalinger, da løsningen er baseret på samarbejdsaftaler og netværk med stordriftsfordele.

At HUB løsningen samtidig også resulterer i, at den gennemsnitlige kundetilfredshed typisk øges hos forsikringsselskabernes kunder fordi de med HUB løsningen giver et brugervenligt, nemt og hurtigt skadeflow (skadehåndtering), og at der ligeledes opnås kvantespring i optimeringen af medarbejderproduktivitet når HUB implementeres, er jo værd at tage med i overvejelserne.