CSR Hero Banner 1920X1080

Corporate social responsibility

Vores bidrag til en mere bæredygtig verden

Hos Scalepoint forpligter vi os til at hjælpe med at opbygge en bedre, sikrere og renere verden. Bæredygtighed er en naturlig del af vores hverdag, både på kontoret, i måden vi behandler vores medarbejdere, i udviklingen af vores produkter, vores handlinger over for vores kunder og i vores valg af leverandører. Vi stræber hele tiden efter at forbedre vores indsats på bæredygtighedsområdet og deltager løbende i CSR-arrangementer for at indsamle den nyeste viden, som kan danne rammen for nye initiativer i vores forretning. Vi baserer vores engagement og mål på FN’s 17 Sustainable Development Goals, og vi sætter en ære i vores CSR-politik, der cementerer vores Scalepoint Spirit og vores ansvar som en bæredygtig arbejdsplads. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi gør for at støtte FN’s mål for bæredygtig udvikling.

EcoVadis Bæredygtighedsvurdering

Ecovadis Logo 1000X400

EcoVadis Bæredygtighedsvurdering

For at sikre ensartet styring, rapportering, kommunikation og evaluering af vores bæredygtighedsindsatser samarbejder vi med EcoVadis, som vi har brugt til vores CSR-rapportering og -evaluering siden 2020. Hvert år vurderer EcoVadis vores bæredygtighedsindsats baseret på miljø-, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb. Siden grundlæggelsen i 2007 har EcoVadis vokset sig til i dag at være verdens største og mest betroede udbyder af vurderinger af virksomheders bæredygtighed, hvilket har skabt et globalt netværk på mere end 90.000 virksomheder.

Hvordan vi støtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

#3: Sundhed og trivsel

En sund krop og et sundt sind er nøglen til et godt liv. Hos Scalepoint tilbyder vi flere aktiviteter, der understøtter vores medarbejderes sundhed, herunder sportsaktivteter.

#3: Sundhed og trivsel

En sund krop og et sundt sind er nøglen til et godt liv. Hos Scalepoint tilbyder vi flere aktiviteter, der understøtter vores medarbejderes sundhed, herunder sportsaktivteter.

#5: Ligestilling mellem kønnene

Mangfoldighed og lighed er to meget vigtige mål. Hos Scalepoint ser vi begge som essentielle dele af vores DNA og vores mere end 200 medarbejdere.

#5: Ligestilling mellem kønnene

Mangfoldighed og lighed er to meget vigtige mål. Hos Scalepoint ser vi begge som essentielle dele af vores DNA og vores mere end 200 medarbejdere.

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

Med fokus på et ansvarligt forbrug og produktion, stræber vi løbende efter at øge bæredygtigheden af vores daglige drift og mulighederne for vores kunder.

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

Med fokus på et ansvarligt forbrug og produktion, stræber vi løbende efter at øge bæredygtigheden af vores daglige drift og mulighederne for vores kunder.

#13: Klimaindsats

Vi ønsker at minimere vores klimaaftryk blandt andet gennem forsvarlig bortskaffelse af affald, ved at reducere vores energiforbrug og reducere madspild. Vi tilbyder også strøm til medarbejdernes elektriske biler.

#13: Klimaindsats

Vi ønsker at minimere vores klimaaftryk blandt andet gennem forsvarlig bortskaffelse af affald, ved at reducere vores energiforbrug og reducere madspild. Vi tilbyder også strøm til medarbejdernes elektriske biler.

#16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi har ingen tolerance for korruption og uretfærdighed. For at bekæmpe det, har vi et whistleblower-system og et adfærdskodeks for vores leverandører.

#16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi har ingen tolerance for korruption og uretfærdighed. For at bekæmpe det, har vi et whistleblower-system og et adfærdskodeks for vores leverandører.