Preben Damgaard er gået bort efter kort tids sygdom

Preben Damgaard er gået bort efter kort tids sygdom

Det er med stor sorg, at vi har modtaget besked om, at Preben Damgaard er gået bort efter kort tids sygdom. Preben var gennem de seneste 14 år en aktiv del af Scalepoint Technologies’ bestyrelse, hvor han energisk og entusiastisk delte ud af sin store erfaring inden for bl.a. Tech industrien. Netop i Tech slog Preben sine folder, siden han var ganske ung, hvor han sammen med sin bror Erik, startede virksomheden Damgaard Data, som senere blev fusioneret med Navision Software for ultimativt at blive en del af Microsoft Corp.

Prebens årelange erfaringer med at opbygge virksomheder, og selv at stå i spidsen som leder, gjorde ham til et unikt bestyrelsesmedlem i Scalepoint. Han havde meget viden at byde ind med og balancerede på fornem vis at være et stort aktiv for både virksomhedens ledelse og bestyrelse.

Preben var en passioneret mand, som holdt af at finde metoder til at knække selv de hårdeste nødder. Han udfordrede målsætninger og status quo, mens han støttede op og vejledte på en særlig ’prebensk’ måde, så ingen var i tvivl om, hvordan en opgave skulle løses. Han var dygtig til at perspektivere og lyttede mindst lige så meget, som han talte. Der blev ikke rystet på hånden, når Preben argumenterede for og traf beslutninger, helst på et gennemarbejdet og oplyst grundlag.

Han var en i særklasse diplomat, som, udover at mestre kunsten at holde fokus og konsensus i udfordrende situationer, også satte en ære i at holde orden i penalhuset, herunder at behandle hinanden og selskabets kunder på en sund og respektfuld måde.

Preben var en stor kilde til inspiration for os alle i Scalepoint Technologies. En mand som kendte virksomheden indefra, og som over årene var med til at træffe til- og fravalg og herunder sætte retning. En mand som altid stillede op, når der var bud efter ham. Et forbillede på det personlige og professionelle plan. Energisk, entusiastisk, loyal, ud- og vedholdende.

Tabet er stort og ubærligt. Preben vil altid være en del af Scalepoints DNA. Vores varmeste tanker går til Charlotte og familien.

Ære være Prebens minde.