Automatisk Validering

– nyt modul til bygningsskader

29.01.2017

Validering af rapporter er en vigtig del af taksators arbejde. En rapport, som fx et tilbud fra en håndværker, indeholder typisk mellem 50 – 100 informationspunkter, så det kan være en umulig opgave manuelt at kontrollere dette. Vores undersøgelser viser at taksator bruger mellem 20 – 40 minutter på at lave en grundig rapport-validering.

Automatisk Validering hjælper taksatorerne, så de kan fokusere deres tid og specialist viden på de afgørende og kritiske elementer i rapporten, og tilsvarende få hjælp til de dele der kan automatiseres. Taksator får hjælp til at spotte fejl og kan bedre fokusere på de rapporter, hvor der er noget at hente og dermed reducere middelskaden.

Automatisk validering hjælper også håndværkeren, typisk kan der ske det, at håndværkeren glemmer at vedhæfte billeder, glemmer at anvende materialeaftale eller bruger en forkert prisaftale. Håndværkeren får nu besked herom med det samme fra den Automatiske Validering. På den måde sikres det, at der holdes momentum i skadesudbedringen. Det undgås at skaden henlægger 3-4 dage for at vente på svar. Håndværkeren kan få rettet fejl med det samme til glæde for både taksator og for skadeslidte, der selvfølgelig også ønsker skaden udbedret så hurtigt som muligt.

En regel-motor står bag

Alle regler i Automatisk Validering er opsat ud fra den enkelte forsikringsselskabs specifikke forretningsregler. Forsikringsselskabet har selv adgang til regelmotoren og kan løbende opsætte nye regler og finjustere eksisterende regler. Automatisk Validering er netop blevet særligt optimeret til brug på MEPS-kalkulationer, men faktisk har den Automatiske Validering kørt på auto-rapporter siden 2009 og har her valideret mere en 2 mio. rapporter på bla. systemer som Audatex, Cabas og DBS.

Vil du læse mere om vores løsninger? klik her.