Automatisk betaling på bygningsskader

Scalepoints ECB team har i april og maj koblet to nye selskaber på den teknisk meget sikre og stabile løsning, som vi kalder: ”Automatisk betaling og integration”.

29.01.2017

Løsningen gør selskabernes betalingsprocedure langt mere enkel, hurtigt og simpel. Integrationen sikrer at selskabets servicepartnere (håndværkere og skadeservice) får deres penge til tiden uden fejl og med minimalt manuelt arbejde. Scalepoint ECB overfører alle faktura- og betalingsdata direkte til selskabernes skades- og betalingssystem, hvor betalingerne automatisk lægges i kø til betaling. Systemet kan også håndtere og overføre kreditnotaer, aconto-betalinger, udbetalinger til skadelidte samt opkrævning af f.eks. selvrisiko. Skadebehandlernes arbejdsproces optimeres ved at dobbeltarbejde, manuelle indtastningsopgaver og fejl elimineres. Reelt halveres tidsforbruget på betaling af en faktura. Systemet giver færre rykkere og letter processen for både selskaber, servicepartnere og i sidste ende for forsikringstagerne.