Oanade möjligheter

Stulna smycken kan leda till ny soffa

När man mister sina saker kan det kännas irriterande och frustrerande. Det grundläggande inom försäkringar har alltid varit att kunden kompenseras för sin förlust i samband med skadan. Vad som skiljer sig från tidigare är att själva ersättningen inte nödvändigtvis endast används till att köpa det som har förlorats.

När kunden får ersättning från försäkringsbolaget får kunden samtidigt tillgång till en lång rad attraktiva rabattavtal i vår Online Shop. Så snart ersättningen har bestämts, bestämmer kunden helt själv vad pengarna ska användas till. Exempelvis kan stölden av ärvda smycken lätt leda till att kunden hellre vill ha en ny soffa. Eller kanske får kunden lust att köpa en ny TV, eftersom det finns stora besparingar att hämta.

På detta sätt kan förlusten av ett föremål leda till köpet av något helt annat. Fördelen för kunden är att det ges rabatt på alla de saker som kunden vill köpa, oavsett vad det handlar om.

Det är en modern ersättningsform som erbjuder kunden oanade möjligheter.