Ny iPad App till värderingsmän för fastigheter

Ny iPad App till värderingsmän för fastigheter

– Förbättringar på väg till din mobila vardag.

Till alla värderingsmän och hantverkare som dagligen arbetar med Scalepoint Byg – något att se fram emot!

Inom kort lanserar vi en iPad App som underlättar ditt arbete i vardagen.

I den nya iPad Appen har vi arbetat på att göra navigationen mer intuitiv och erbjuda ökad användarvänlighet. Exempelvis har skadelistorna förbättrats med en ny layout som ger dig bättre överblick.

Bäst av allt är nog att vi har utvecklat en teckningsfunktion som ger dig helt nya möjligheter för att både teckna och skriva direkt på bilder. Det blir även möjligt att upprätta sin egen skiss.

I den iPad Appen får du:

  • Bättre överblick över dina skador
  • Mer intuitiv navigation
  • Möjlighet att teckna och skriva direkt på dina bilder
  • Möjligt att upprätta din egen skiss

Kan du inte vänta? Bara lugn, den kommer i App Store redan nästa vecka.  

God arbetsdag!

Scalepoint Bygg Team
Ulrik, Product Manager