Health är här för att hjälpa dig!

Health är här för att hjälpa dig!

Den senaste kundorienterade mjukvarulösningen för hälso- och personskadeförsäkringar

Vi är glada och stolta över att annonsera vår senaste produkt, EasyClaims Health. En skaderegleringslösning för hantering av skadeanmälningar för hälso-  och personskador. Med EasyClaims Health kan vi hjälpa dig att erbjuda större transparens för dina kunder och samtidigt skapa en ännu bättre process så att dina skadereglerare kan hantera skadeanmälningar effektivare.

Om vi ser på skadeförsäkringsbranschen idag är vanliga utmaningar långa behandlingstider, många manuella processer, bristande överblick för både kunder och skadereglerare och begränsningar i hanteringen av vårdgivare. Resultatet kan vara höga skaderegleringskostnader och ibland också en både förvirrande och osäker kundupplevelse.      

Kunden behöver och vill vara i fokus

Processtiden för en skadeanmälan i ett hälso- eller personskadeärende kan naturligtvis kännas lång för kunden. Kunden är inte bara sjuk, utan också orolig över sin skadeanmälan och undrar vad som ska hända sedan? Det leder ofta till att kunden ringer försäkringsbolaget flera gånger under ett skadeärende för att få information om nästa steg och om vilken vårdinrättning de ska vända sig till. Vi har sett många exempel på att kunder måste ringa i genomsnitt upp till 8 gånger för att få tillräcklig information om skadeärendet. Skaderegleraren har redan informerat kunden via telefon eller e-post, men väldigt ofta glömmer kunden, på grund av att han/hon redan är i en stressande situation. Resultatet är inte bara långa telefonköer och fulla inkorgar, utan också en ineffektiv skadereglering, eftersom skaderegleraren blir avbruten ett stort antal gånger. Alla måste väl hålla med om att detta behöver förändras? Men hur ska det göras, med mängder av regler som måste följas, ingen överblick över vårdgivarna eller SLA-kontrakten och redan långa behandlingstider? 

Dra nytta av digitaliseringen

Du kanske har hört det ofta på sista tiden – men vi vet att det fungerar. Digitalisera de värdeskapande delarna av din skaderegleringsprocess så kommer du förbättra effektiviteten och kundnöjdheten. Kunden behöver känna sig trygg och omhändertagen i den ofta svåra situationen när han/hon är sjuk eller har råkat ut för en olycka.  För att uppnå detta måste du göra skaderegleringsprocessen transparent och snabb. Ge kunden överblick dygnet runt på en kundsida online. Minska antalet förfrågningar för varje ärende och på så sätt antal gånger skadereglerarna blir störda. Ge skadereglerarna den överblick de behöver över de uppgifter som återstår och uppmuntra arbetsprocesser som bidrar till att leverera bästa upplevelse av skaderegleringen. 

Vi har skapat en plattform som kan åstadkomma detta på din skaderegleringsavdelning. Läs mer om Health-lösningen här

Vill du boka ett möte genast? Tveka inte att ta kontakt med oss på: health@scalepoint.com