EasyClaims Motor

Vår softwarelösning EasyClaims Motor är ett skadehanteringssystem för bilskador som säkrar snabb kontakt med verkstäder, och som samtidigt är automatiserat i hög grad.

Leverantörstyrning

Systematisk rekvireringsmotor och uniform process för verkstäder.

En god kundupplevelse

Kunden får en snabb reparationsservice samt lånebil med obegränsade kilometer.

Automatisk utvärdering

En regelmotor utvärderar erbjudandena från verkstäder och leasingfirmor.

Customer Journey

Vill du se vad Scalepoint kan göra för dig?