EasyClaims Health

EasyClaims Health är ett komplett ärendestyrningssystem som hanterar personskador, bland annat hälso-, olycks- och arbetsskadeförsäkringar. Med en inbyggd estimerings- och utvärderingsmotor tillhandahåller EasyClaims Health ett verktyg till korrekt prissättning samt en snabb och enkel skadehantering. EasyClaims Health är en kommunikationsplattform som garanterar en säker kommunikation mellan både interna och externa parter.

Leverantörstyrningsportal

En portal som enkelt samlar administrationen av kliniska samarbetspartners. Portalen hanterar prisavtal, SLA:er, utbud, samt kommunikationen mellan föredragna leverantörer.

Patienten i fokus

Skapa transparens och var säker på att försäkringstagaren blir korrekt informerad – med en samlad översikt där kontaktinformation, skadehistorik och patientjournaler samlas på en plattform.

Digital skadehanteringsprocess

Var säker på att ditt företag vinner på digitaliseringen. En samlad plattform för enkel skadehantering där alla dokument, filer och kommunikation hanteras i en säker miljö. Med möjlighet att lägga till externa parter

Customer Journey

Vill du se vad Scalepoint kan göra för dig?