ClaimShop

Digitalisera skadehanteringen av lösöre, och ge dina kunder ett snabbt och enkelt sätt att få tillgång till ersättningen. Vi hjälper till att garantera transparens och korrekt skadereglering. Samtidigt får kunderna tillgång till en webbshop där de kan köpa sådant som de blivit av med till rabatterade priser.

Self service

Denna modul gör det möjligt för försäkringstagaren att själv registrera sina förlorade ägodelar online. Viktig dokumentation som bilder och kvitton kan bifogas.

Shop

Shopmodulen ger försäkringstagare tillgång till en webbutik där ersättningen kan användas som de vill. Försäkringstagare har möjlighet att återköpa det de har förlorat med bra rabatter eller överföra pengarna till sitt bankkonto.

Regleringsverktyg

Regleringsverktyget säkrar att affärsreglerna är applicerade på alla ärenden, och att priserna fastställs korrekt. Det säkerställer enkelriktad och högkvalitativ skadereglering.

Customer Journey

ePresentkort

ePresentkortet gör det snabbt och enkelt för kunden att köpa tillbaka sådan som de har blivit av med. ePresentkortet gör det möjligt för kunden att gå direkt till butiken så fort de har mottagit skadeersättningen.

Nu behöver kunderna inte längre vänta på att presentkortet ska komma med posten. Ett ePresentkort beställs i shopen och levereras direkt via SMS. Kunden visar helt enkelt upp ePresentkortets kod när det är dags att betala i butiken.

Vill du se vad Scalepoint kan göra för dig?