Skandinavien

Scalepoint Technologies Denmark A/S
Aldersrogade 8
DK-2100 Copenhagen

Reception: +45 88 81 80 00
Öppettider 08.00-17.00

 

 

 

Scalepoint Service Portal
Används vid förfrågningar från försäkringsbolaget till Scalepoint.
Link: https://portal.scalepoint.com

Kundservice

ClaimShop (Lösöre)
08-33 16 15
info.se@scalepoint.com

EasyClaims Property (Bygg)
08-40 30 88 52
byg@scalepoint.com

EasyClaims Motor
+ 45 88 81 80 07
auto@scalepoint.com

EasyClaims Health
+ 45 39 25 80 50
health@scalepoint.com

Inköp
+ 45 88 81 80 05
driftecc@scalepoint.com


Vid förfrågor eller klagomål gällande säkerhet eller misstanke om bedrägeri, kontakta vänligen omedelbart vår whistleblower ordning – klicka här

Gäller ej kundfrågor eller kundklagomål.

Vill du se vad Scalepoint kan göra för dig?