Automatisk Validering

Automatisk validering

Validering av rapporter är en viktig del av besiktningsmännens arbete. En rapport, som exempelvis en offert från en entreprenör, innehåller vanligtvis mellan 50 – 100 informationspunkter, så det kan vara en närmast omöjlig uppgift att kontrollera allt manuellt. Våra undersökningar visar att besiktningsmän använder mellan 20 – 40 minuter på att göra en grundlig rapportvalidering.

Automatisk validering hjälper besiktningsmännen, så att de kan fokusera sin tid och specialistkunskaper på de avgörande och kritiska elementen i rapporten, och få hjälp till de delar som kan automatiseras. Värderingsmannen får hjälp att spåra fel och kan bättre fokusera på de rapporter där det finns något att hämta.

Automatisk validering hjälper även entreprenören, normalt kan det hända att entreprenören glömmer att bifoga bilder, glömmer att använda materialavtal eller använder en felaktig prislista.  Entreprenören underrättas nu genast genom den automatiska valideringen. På detta sätt säkerställs att momentum bibehålls i skaderegleringen. Därmed undviks att skadeprocessen förlängs med 3-4 dagar för att vänta på svar. Entreprenören kan genast få fel rättade till glädje för både besiktningsmannen och för den som lidit skada, som självfallet också önskar att skadan regleras så snabbt som möjligt.

En regelmotor står bakom

Alla regler i automatisk validering har skapats utifrån det enskilda försäkringsbolagets specifika regelverk. Försäkringsbolaget har egen åtkomst till regelmotorn och kan löpande sätta upp nya regler och finjustera existerande regler. Automatisk validering har nu specaloptimerats till MEPS-kalkyler, men i själva verket har den automatiska valideringen körts på auto-rapportering sedan 2009, och har validerat mer än 2 mio. rapporter om bl.a. system såsom Audatex, Cabas och DBS.

Vill du läsa mer om våra lösningar? Klicka här.