Är du trött på dubbelarbete vid fakturering?

Är du trött på dubbelarbete vid fakturering?

Vi vet att både skadeservicefirmaer och hantverkare kan uppleva faktureringsprocessen som opraktisk och tungvint. Ofta ska man bokföra i eget ekonomisystemt, innan all information ännu en gång ska skrivas in i Scalepoints Easy Claims Building. Nu har vi en lösning som förhindrar dubbelarbetet!

Vi har skapat en intelligent integration som säkrar att alla fakturatyper skickar och mottas automatiskt från eget ekonomisystem till Scalepoints bygglösning. Fakturan kan valideras innan den skickas, och fakturagrundlag integreras från eget ekonomisystem.

  • Minimera information som måste importeras manuelt – spara 5 minuter per skada.
  • Undgå felfaktureringar rom resulterar i kreditnotor.
  • Opmtimera fortlöpningen av skadan genom denna faktureringsfunktion.

Om du vill veta mer om aktiveringen av vår fakturaintegration hos just din firma, kontakta oss på +45 27 90 80 44 eller e-mail dgk@scalepoint.com