EasyClaims Property

Vår softwareløsning EasyClaims Property, er et skadebehandlingssystem til bygningsskader som sikrer rask kontakt og god kommunikasjon mellom håndverkere og forsikringsselskap. Samtidig får forsikringstaker adgang til en egen kundeside, hvor de kan følge med på prosessen.

 

Enkel kommunikasjon

Alle parter har adgang til plattformen, slik at det blir enklere å kommunisere og dele filer.

Prosess og gjennomsiktighet

Kunden og andre deltakere kan følge skadeprosessen online og mottar løpende oppdateringer på skadens utvikling.

Leverandøradministrasjon

Systematisk henvisning og automatisk vurdering av reparasjonstilbud.

Customer Journey

Bygning App

Appen gir mobilitet for feltsakkyndige og entreprenører og sikrer rask og enkel håndtering på veien.

Appen sikrer at informasjonene om skaden er tilgjengelig til enhver tid – noe som sikrer rask og enkel kommunikasjon med de involverte parter.

En god integrasjon med kameraet på din telefon sikrer en enkel håndtering med både bilder og videoer, hvilket gjør det lett å dokumentere alle nødvendige informasjoner på stedet og å dele det med den skadelidte og andre relevante parter.

Appen kan lastes ned her

Vil du oppleve hva Scalepoint kan gjøre for deg?