Forsikringsselskaper er ofte utfordret på hvordan de kan:

Sørge for at kunden får en rask og enkel skadeopplevelse.

Tilby en fult digitalisert skadeprosess og danne et overblikk for både kundene og de ansatte.

Utnytte mulighetene i automatisering og data.

Scalepoint

Med Scalepoint får du en enklere, raskere og billigere skadebehandling med et digitalt fotavtrykk for forsikrede kunder.

Sett kunden i fokus

Sikre at dine kunder får øyeblikkelig hjelp og service, på det tidspunktet hvor det er relevant å melde skaden. Vi sørger for at kunden kan få tilgang til informasjonene om sin skade til enhver tid. De kan følge skadegangen og ta kontakt til dere på flere mulige kanaler. Og på denne måten sikrer vi gjennomsiktighet og en enkel kommunikasjon.

Bruk intelligent automatisering

Optimerer skadeprosessen ved bruk av intelligent automatisering. Vi dekker både de interne oppgavene og kundens reise, med intelligente regler og automatiserte oppgaver og meldinger – alt på et sted, hvor man kan kontrollere beslutninger, regler og hastighet.

Ta et digitalt hopp

Er du lei av å bruke mye tid og penger på IT-utvikling? Med denne løsningen får du et digitalt hopp. Det er klar til bruk og blir levert til dere som en Cloud-service. På denne måten kan man komme i gang med førsteklasses skadebehandling raskere og billigere. Fra dag én får dere support i den fulle skadebehandlingsprosessen fra start til slutt. Vi forbinder dine eksterne leverandører, kunder og alle involverte.

PRE-KONFIGURERTE SKADETYPER

Løsningen er pre-konfigurert for de største forsikringsprodukter. Dette betyr at en rekke funksjoner og innstillinger for de spesifikke skadetyper er utviklet, samt integrasjoner med eksterne systemer og leverandører er klar til bruk.

For alle andre typer skader, kan systemet konfigureres med et par klikk uten IT-utvikling.

Klikk her for å se mer om de pre-konfigurerte løsningene!

MOTOR

PROPERTY

CLAIMSHOP

HEALTH

Vil du oppleve hva Scalepoint kan gjøre for deg?

Scalepoint tilbyr cloud baserte skadeløsninger som hjelper forsikringsselskapene digitalisere deres skadebehandling.