Skandinavia

Scalepoint Technologies Denmark A/S
Aldersrogade 8
DK-2100 Copenhagen

Resepsjon: +45 88 81 80 00
Åpningstider 08.00-17.00

 

 

 

Scalepoint Service Portal
Brukes ved oprettelse av henvendelser fra forsikringsselskapet til Scalepoint.
Link: https://portal.scalepoint.com

Kundeservice

ClaimShop (Løsøre)
+ 47 22 44 93 00
info.no@scalepoint.com

EasyClaims Property (Bygg)
+ 47 21 93 97 91
byg@scalepoint.com

EasyClaims Motor
+ 45 88 81 80 07
auto@scalepoint.com

EasyClaims Health
+ 45 39 25 80 50
health@scalepoint.com

Innkjøp
+ 45 88 81 80 05
driftecc@scalepoint.com


Ved henvendelser eller klager vedrørende sikkerhet eller mistanke om svindel – kontakt vennligst vår whistleblower ordning umiddelbart – klikk her

Gjelder ikke kundehenvendelser eller kundeklager.

Want to find out what Scalepoint can do for you?