Er du lei av dobbeltarbeid når du skal fakturere?

Er du lei av dobbeltarbeid når du skal fakturere?

Vi vet at det kan være upraktisk når man som skadeservicefirma eller håndverker skal fakturere. Ofte skal det først bokføres i eget økonomisystem før informasjonen til den elektroniske fakturaen skal inntastes på nytt i Scalepoint Bygg. Nå er det en løsning!

Vi har skapt en intelligent integrasjon, som sikrer at alle typer fakturaer kan sendes og mottas automatisk fra eget økonomisystem til Scalepoint Bygg. Fakturaen kan valideres innen den sendes, og fakturagrunnlag kan trekkes inn i eget økonomisystem.

  • Minimer informasjonen som skal inntastes manuelt – spar 5 min. pr. skade
  • Unngå feilfaktureringer som deretter må gjøres om til en kreditnota
  • Reduser administrasjonen
  • Optimer saksflyten for fakturering

Vil du høre mer om hvordan du kan få aktiverte fakturaintegrasjon i ditt firma, kontakt oss på +45 27 90 80 44 eller e-mail dgk@scalepoint.com