Automatisk Validering

Automatisk Validering

Validering av rapporter er en viktig del av takstmannens arbeid. En rapport, som for eksempel et tilbud fra en håndverker, inneholder typisk mellom 50 – 100 informasjonspunkter, så det kan være en nærmest umulig oppgave å kontrollere dette manuelt. Våre undersøkelser viser at takstmenn bruker mellom 20 – 40 minutter på å lage en grundig rapportvalidering.

Automatisk Validering hjelper takstmennene slik at de kan fokusere sin tid og spesialistkunnskap på de avgjørende og kritiske elementene i rapporten, og på samme måte få hjelp til de delene som kan automatiseres. Takstmannen får hjelp til å finne feil og kan heller fokusere på de rapportene der det er noe å hente.

Automatisk validering hjelper også håndverkeren, typisk kan det hende at håndverkeren glemmer å legge ved bilder, glemmer å bruke materialavtale eller bruker en feil prisavtale. Håndverkeren får nå beskjed om dette med det samme fra den Automatiske Valideringen. På den måten sikrer man at det er framdrift i utbedringen av skaden. Man unngår at skaden ligger i 3-4 dager for å vente på svar. Håndverkeren kan få rettet feil med det samme til glede for både takstmannen og den skadelidte som selvfølgelig også ønsker skaden utbedret så hurtig som mulig.

En regelmotor står bak

Alle reglene i Automatisk Validering er satt opp ut fra det enkelte forsikringsselskapets spesifikke forretningsregler. Forsikringsselskapet har selv adgang til regelmotoren og kan løpende sette opp nye regler og finjustere eksisterende regler. Automatisk Validering er nettopp blitt optimert til bruk i MEPS-kalkulasjoner, men faktisk har den Automatiske Valideringen produsert auto-rapporter siden 2009 og har her validert mer enn 2 millioner rapporter på blant annet systemer som Audatex, Cabas og DBS.

Vil du lese mer om våre løsninger? klikk her.