Scalepoint Innovation Days

Scalepoint Innovation Days

Når værdifulde ideer skal blive til virkelighed på kort tid

Som del af et nyt tiltag kaldet “Innovation Days”, pillede 50 ansatte i Scalepoint for nyligt to hele arbejdsdage ud af kalenderen med det ene formål at arbejde på at udvikle innovative forretningsidéer, der kan gøre en forskel for vores kunder i forsikringsbranchen.

Medarbejderne fordelte sig på syv hold, der hver især arbejdede med en konkret idé, som de mente kunne skabe en væsentlig forretningsmæssig værdi for forsikringsselskaber med særlig fokus på skadebehandling. Under tidspres arbejdede hvert hold med at lave en overbevisende præsentation af deres idé, samt en beskrivelse af hvordan den kan realiseres. Efterfølgende blev deres arbejde præsenteret for en jury, bestående både af Scalepoints lederteam, men også repræsentanter fra to større forsikringskoncerner.

“Til dagligt kan det være udfordrende at få nye innovative idéer gennemført. Derfor trykkede vi på pauseknappen og hev to hele arbejdsdage ud af kalenderen, hvor vi udelukkende tænkte innovation. Ved hjælp af tidspres og en veltilrettelagt innovationskonkurrence, fik vores medarbejdere mulighed for at arbejde med kollegaer de normalt ikke arbejder sammen med. Det skabte en fantastisk energi, der ledte til både uventede og værdifulde idéer,” siger Sune Dyrlund Aagard, product management director i Scalepoint.

Juryen udvalgte to vinder-projekter baseret på deres kerneværdi. Ikke kun for forsikringsselskaberne, men også for de kunder de betjener. Derudover blev der evalueret på idéernes originalitet, den forventede udviklingsperiode og sandsynligheden for markedssucces. De vindende projekter, omfattede et forslag til at integrere tredjepart data i Scalepoints eksisterende løsninger, samt en smart chatbot-løsning der kan understøtte dialogen med kunder, der har spørgsmål i forbindelse med deres erstatning.

23-05-2017